Cezary

Kruszyna

Cezary Kruszyna - Współzałożyciel i wieloletni aktor teatru Gry i Ludzie. Obecnie współpracuje z teatrami: A part, HoM i Korez.