Rafał

Kalinowski

Rafał Kalinowski – Adwokat. Wiceprezes stowarzyszenia.