Natalia

Kruszyna

Natalia Kruszyna – Historyk sztuki. Współzałożycielka i wieloletnia aktora teatru Gry i Ludzie. Obecnie współpracuje z teatrami: A part, HoM.

     opis

historyk sztuki i aktorka, nierzadko łącząca swoje pasje. Z werwą prowadzi popularne wykłady o sztuce, organizuje wystawy, pisze o plastyce tak, by dotrzeć do wrażliwości czytelnika, uważając za swą powinność bycie tłumaczem, a nie prawodawcą.

Współpracowała z wieloma artystami i niezależnymi teatrami, dla których obraz jest istotnym środkiem wyrazu, a wynikające zeń emocje pomagają odnaleźć drogę do rozumienia sztuki.

Jest autorką kilkudziesięciu esejów o sztuce, współautorką książki i płyty Pałam chęcią malowania Jej Asymetrji… Witkacy, wielokrotnie przygotowywała teatralne wernisaże wystaw oraz ilustrowała przy pomocy dzieł sztuki rozmaite artystyczne prezentacje.

     linki
Wykłady z historii sztuki